• ca
  • es
Inici » Aigua

RSSCategoría: Aigua

L’Ajuntament realitza un aforament en el Pou de Maus per a recuperar l’aqüífer

L’Ajuntament realitza un aforament en el Pou de Maus per a recuperar l’aqüífer

| 21 febrer, 2018

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha encarregat a una empresa la realització d’un aforament en el Pou de Maus, amb l’objectiu de recuperar l’aqüífer i posar-ho en marxa com un recurs hídric alternatiu per al consum humà.

 

A través de l’aforament es determinarà la capacitat de l’aqüífer, així com la recuperació del mateix. Amb aquestes dades es podrà projectar l’equip de bombament més adequat en aquest pou per a incórrer en la menor despesa d’energia possible. Igualment es realitzarà una anàlisi de l’aigua extreta.

 

La informació que proporcionarà l’aforament es traslladarà a la Diputació d’Alacant, organisme que durà a terme el projecte de posada en marxa del Pou de Maus per a la captació d’aigua per al consum humà.

 

L’alcalde de Callosa, Josep Saval, ha visitat aquest matí el pou per a comprovar l’aforament i ha explicat que “l’objectiu últim és que aquest aqüífer puga funcionar com a recurs hídric alternatiu als Pous de Sacos, que són els recursos principals que té Callosa d’en Sarrià”.

Callosa d’en Sarrià renovarà la xarxa d’aigua potable en els carrers Senyera, Nou i Sant Roc

Callosa d’en Sarrià renovarà la xarxa d’aigua potable en els carrers Senyera, Nou i Sant Roc

| 29 agost, 2017

Callosa d’en Sarrià continua realitzant millores en les seues infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament. En aquesta ocasió, l’Ajuntament renovarà la xarxa d’aigua potable en els carrers Senyera, Nou i Sant Roc, amb l’objectiu de garantir el servei.

 

Segons ha explicat l’alcalde, Josep Saval, “es tracta d’una actuació que renovarà les xarxes secundàries de subministrament d’aigua potable que compten amb més de 30 anys d’antiguitat i són de fibrociment, per la qual cosa es troben molt deteriorades,  i és necessària la seua substitució”.

 

Les xarxes d’aigua potable de fibrociment actuals se substituiran per canonades de polietilé d’alta densitat de 63 mm. També es renovaran les escomeses individuals coincidents amb les xarxes a substituir per a aconseguir una millora completa del servei en les zones d’actuació. Finalment s’aprofitarà l’execució d’aquestes obres per a la reposició dels paviments i voreres que es troben deteriorades.

 

El pressupost de l’actuació ascendeix a 99.993,86 euros, que seran finançats al 80% per la Diputació Provincial d’Alacant i al 20% pel Consistori callosí.

Callosa d’en Sarrià i Altea signen un conveni que posa fi a anys de discrepàncies pel subministrament d’aigua potable a Santa Clara

Callosa d’en Sarrià i Altea signen un conveni que posa fi a anys de discrepàncies pel subministrament d’aigua potable a Santa Clara

| 15 juny, 2017

*Els governs d’ambdues poblacions garanteixen amb aquest acord el servei d’aigua als usuaris i l’estabilitat entre ambdues administracions locals

*L’acord regularitza les relacions entre tots dos ajuntaments i fixa el preu en 0,75 euros el metre cúbic amb revisions cada dos anys

Els ajuntaments de Callosa d’en Sarrià i d’Altea, representats pels seus alcaldes, Josep Saval i Jaume Llinares, respectivament, han signat aquest matí un conveni de col·laboració que posa fi a anys de discrepàncies entre tots dos municipis pel subministrament de l’aigua potable que realitza Callosa als usuaris de la urbanització alteana de Santa Clara.

 

Donada la ubicació de la urbanització Santa Clara, Callosa d’en Sarrià ha subministrat l’aigua potable als usuaris alteans des del desenvolupament del complex residencial en els anys 80. No obstant açò, les condicions per a la venda del líquid, sempre han sigut objecte de discòrdia entre tots dos municipis, un problema que durant anys ha estat enquistat amb fins a dotze recursos judicials, sense que hi haguera voluntat política per a resoldre-ho.

 

No obstant açò, gràcies a la capacitat dialogant i a la voluntat reconciliadora de dos equips de govern sorgits de l‘Acord del Botànic’, finalment s’ha aconseguit un consens plasmat en el document subscrit aquest matí. Un acte encapçalat pels alcaldes d’ambdues poblacions i que ha estat recolzat per tots els regidors de l’equip de govern de Callosa, així com pels tècnics de tots dos consistoris, implicats en l’elaboració d’aquest acord.

 

“Aquest és un acte molt important perquè posa fi a un problema entre les dues poblacions que han de tenir objectius comuns i, no obstant açò, estaven immerses en una discussió d’interessos que calia consensuar i plasmar en informes tècnics que recolzaren la decisió que hui hem pres. A partir d’ara, Callosa li vendrà aigua a la urbanització de Santa Clara amb un preu i unes normes que evitaran problemes, tant a la urbanització com a la nostra corporació i a les corporacions esdevenidores, i aportarà estabilitat entre ambdues poblacions”, ha declarat el primer edil alteà, Jaume Llinares.

 

L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, ha expressat igualment la seua satisfacció davant el document subscrit. “Estàvem davant un tema enquistat que generava problemes entre dos ajuntaments i, sobretot, als usuaris. Nosaltres com a polítics –ha manifestat Saval- estem per a resoldre els problemes dels ciutadans i deixar de costat anys de malentesos entre dos consistoris que, malgrat ser del mateix color polític, no es posaven d’acord. Per açò, els dos equips de govern actuals hem demostrat voluntat per a asseure’ns, dialogar i negociar una solució”.

Per a Saval les paraules clau d’aquest conveni són les de “futur tranquil”, perquè “qualsevol canvi que es puga produir ens obligue a pactar i donar estabilitat amb la finalitat que cap veí de Santa Clara tinga cap problema”.

 

Condicions del conveni

Els tècnics de tots dos consistoris han treballat en un conveni que finalment ha fixat el preu de l’aigua potable en 0,75 el metre cúbic, revisable cada dos anys. L’Ajuntament callosí facturarà a l’entitat gestora del subministrament en baixa a Altea, o en defecte d’açò a l’Ajuntament d’Altea, per trimestres naturals els consums realitzats conformement a les tarifes vigents a cada moment.

 

L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià tindrà el dret d’inspeccionar i revisar les instal·lacions dels usuaris, afectes al servei o vinculades a fi del document, que pogueren incidir de forma directa o indirecta sobre el funcionament del sistema en alta.

 

Callosa haurà de prestar el servei de subministrament en tot moment amb la qualitat, pressió i cabal adequats i dins de les possibilitats que les instal·lacions operatives existents permeten, prevalent sempre l’interés general sobre el particular de qualsevol usuari i prenent com a referència l’ordre de preferència en els usos que estableix la Llei d’Aigües. Així mateix, haurà d’assegurar la continuïtat del subministrament, sense més interrupcions que les motivades per causes de força major i amb les característiques de potabilitat de l’aigua contemplades en la normativa vigent. De la mateixa manera, realitzarà en el punt de connexió anàlisis periòdiques de l’aigua d’acord amb la Reglamentació Tècnica Sanitària vigent.

 

Callosa tindrà l’obligació també de conservar en perfecte estat i mantenir totes les instal·lacions i equips de distribució sobre les quals l’entitat tinguera competència: dipòsits, bombaments, conduccions i altres elements afectes al servei de subministrament en alta. Igualment, s’encarregarà de la reparació de tots els elements deteriorats de les instal·lacions.

 

Així mateix, l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià procedirà a anul·lar les liquidacions girades fins hui i a substituir-les pels seus corresponents ajustades al preu aprovat i a notificar-les a l’Ajuntament d’Altea per al seu abonament en els terminis establits en el present document. L’Ajuntament d’Altea juntament amb el de Callosa d’en Sarrià, a través dels seus representants processals, procediran en termini de deu dies des de la signatura del present document a sol·licitar l’arxiu de tots els recursos contenciosos que pengen en ocasió de l’aigua de Santa Clara. De la mateixa manera, l’Ajuntament d’Altea, en igual termini, retirarà i desistirà dels recursos administratius que existiren pendents de resolució.

Audio. Alcalde d’Altea, Jaume Llinares:

Audio. Alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval:

Callosa d’en Sarrià critica a l’alcalde de Benidorm per gestar un projecte en el riu Algar a esquenes dels regs callosins

Callosa d’en Sarrià critica a l’alcalde de Benidorm per gestar un projecte en el riu Algar a esquenes dels regs callosins

| 19 maig, 2017

*El projecte anunciat de connexió de les estacions de bombament de l’Algar i Mandem restarà drets als regs de Callosa

L’Ajuntament i la Comunitat General de Regants de Callosa d’en Sarrià han criticat a l’alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, per gestar un projecte, que connectarà les estacions de bombament de l’Algar i Mandem, a esquena dels regs callosins que ostenten drets concessionals sobre les aigües que arriben a l’estació de l’Algar i que a través d’aquesta nova conducció es veurien afectats.

 

En una reunió de representants municipals i de la Comunitat General de Regants s’han unificat posicions davant l’anunci del primer edil benidormense, ja que segons han manifestat l’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, “ni a través del primer edil de Benidorm, ni a través de cap altre organisme oficial, se’ns ha informat de la pretensió d’executar aquesta obra, quan com és públic i notori la Comunitat de Regants, de la qual és usuari l’Ajuntament, és l’entitat que gestiona el conjunt de regs que ostenten drets concesionales sobre les aigües que arriben a l’estació de bombament de l’Algar, que, a través d’aquest projecte, es veurien minvats. Per la qual cosa, almenys, hauríem de ser informats i escoltats sobre l’eventual execució d’una obra d’aqueixes característiques”.

 

El president de la Comunitat General de Regants, Salvador Solbes, ha insistit que “l’entitat s’oposarà sempre a qualsevol actuació que es pretenga fer i que perjudique, minore o altere els legítims drets concessionals que gestiona, sobretot, quan es pretenen fer a esquenes dels esmentats drets i sense sentir ni escoltar el que ens corresponga manifestar”.

 

Solbes ha insistit que entre la Comunitat General de Regants i el Consorci d’Aigües de la Marina Baixa, hi ha “una magnífica relació de mútua col·laboració en la gestió dels recursos hídrics procedents de Callosa d´en Sarrià”, emmarcades dins del Conveni que es va signar el 12 de febrer de 2014, pel qual la Comunitat General es comprometia a ser solidària amb les necessitats de la comarca per al proveïment d’aigua, i per la seua banda el Consorci d’Aigües reconeixia i respectava els legítims drets dels regants i de l’Ajuntament de Callosa, el seu usuari. “D’ací, la desagradable sorpresa que ha suposat per a la Comunitat General de Regants que, des de persones que ocupen llocs rellevants en aquest organisme, s’haja proposat una actuació que pot afectar de manera tan notable, tant als recursos hídrics que es gestionen des de Callosa, com a les pròpies relacions entre ambdues entitats”, ha declarat Solbes.

 

D’altra banda, l’Ajuntament i la Comunitat General de Regants també s’han referit a l’anunci d’Antonio Pérez sobre un altre projecte per a l’aportació d’aigües depurades procedents de Benidorm al riu Guadalest. “Manca de sentit pretendre aportar aigües depurades al riu Guadalest, quan tant la qualitat de la seua aigua com el cabal ecològic han estat sempre garantits per la gestió que del mateix es fa per part de la Comunitat General de Regants, gràcies a la qual, tant els regants que la componen com les poblacions de la comarca en general, gaudeixen d’una riquesa hídrica no sempre degudament reconeguda”.

Callosa d’en Sarrià instal•la comptadors telemàtics d’aigua per a millorar l’aprofitament dels recursos hídrics

Callosa d’en Sarrià instal•la comptadors telemàtics d’aigua per a millorar l’aprofitament dels recursos hídrics

| 13 març, 2017

*Els comptadors permeten una lectura telemàtica diària més precisa i una detecció de fugues immediata

*El diputat provincial de Cicle Hídric ha presentat aquest matí l’aplicació web per a la lectura de comptadors en la Casa de Cultura

L’Ajuntament de Calllosa d’en Sarrià, ha instal·lat ja prop d’un miler de comptadors telemàtics en la localitat, tant en habitatges particulars com en dependències i instal·lacions municipals, així com en parc i jardins.

 

Els comptadors telemàtics permetran un major control del subministrament amb una lectura diària més precisa i una detecció d’incidències immediata, ja que els comptadors incorporen un sistema d’alarma que permet detectar fugues amb major eficàcia i rapidesa.

 

Aquesta actuació, subvencionada a parts iguals per l’Ajuntament i la Diputació d’Alacant, anirà completant-se progressivament fins a instal·lar prop de 3.500 comptadors telemàtics en el terme municipal.

 

Callosa d’en Sarrià es convertirà en un dels municipis pilot en l’ús de la nova aplicació web per a la lectura dels comptadors telemàtics d’aigua que s’estan instal·lant en el municipi. Per açò, el diputat provincial d’Aigua-Cicle Hídric de la Diputació d’Alacant, Francisco Manuel Sáez Sironi, ha presentat aquest matí en la Casa de Cultura l’aplicació, que després d’un període de prova podran utilitzar també els mateixos usuaris. L’empresa “Silicon Media” és l’encarregada del desenvolupament del nou programari de telemàtica, que permetrà als ciutadans fer un seguiment rigorós del seu consum d’aigua.

 

En la presentació de l’aplicació web han acompanyat al diputat el primer tinent d’alcalde, Alfonso Puigcerver, i el regidor de Cultura, Francesc Guardiola, al costat de diversos responsables municipals.

 

“Aquestes actuacions seran molt beneficioses per al municipi, ja que s’optimitzarà en gran manera el subministrament i, sobretot, aprofitarem molt millor els recursos hídrics que té Callosa d’en Sarrià”, ha declarat el primer tinent d’alcalde.

 

 

 

El despreniment d’una roca desvia el llit del riu Guadalest al seu pas per Callosa d’en Sarrià

El despreniment d’una roca desvia el llit del riu Guadalest al seu pas per Callosa d’en Sarrià

| 20 febrer, 2017

*La CHJ intervé d’urgència per a restablir el llit i evitar la inundació de les hortes adjacents

En la vesprada d’ahir es va produir el despreniment d’una roca de grans dimensions en el riu Guadalest al seu pas pel terme municipal de Callosa d’en Sarrià, provocant el desviament del llit que va inundar els bancals adjacents. A la zona afectada van acudir immediatament la Policia Local, la Guàrdia Civil i responsables de la Comunitat General de Regants i es va traslladar el succés a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

 

Des de primera hora d’aquest matí la CHJ, a través de l’empresa pública TRAGSA, ha intervingut d’urgència per a picar part de la roca amb la finalitat de desbloquejar el llit del riu i salvar així de l’aigua les hortes que s’havien vist afectades. Les màquines de TRAGSA continuaran els treballs que consistiran a picar la roca per a poder retirar-la i restablir així per complet el llit del riu.

 

La roca s’ha després com a conseqüència de l’ablaniment del terreny després del temporal de pluges del passat mes de gener que ha provocat nombrosos desplaçaments de terra en el municipi.

 

L’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, ha visitat aquest matí la zona afectada, al costat de responsables de la Comunitat General de Regants.

Callosa d’en Sarrià és el segon municipi de la Comunitat amb més precipitació acumulada des de l’1 d’octubre

Callosa d’en Sarrià és el segon municipi de la Comunitat amb més precipitació acumulada des de l’1 d’octubre

| 9 febrer, 2017

L’inici de l’any hidrològic 2016-2017 a la Comunitat Valenciana, que comprèn des de l’1 d’octubre de 2016 al 31 de gener de 2017, ha sigut el més humit des del mateix període de 1989-1990, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana.

 

Per localitats, Aemet ha assenyalat que Callosa d’en Sarrià va ser el segon municipi de la Comunitat Valenciana amb més precipitació acumulada en aquest començament d’any hidrològic amb 798 litres per metre quadrat, enfront dels 299,4 que s’arrepleguen normalment. Callosa tan sols se situa per darrere de Tàrbena que ha registrat 1.334 litres per metre quadrat, enfront dels 417,2 litres habituals.

Comencen les obres en la conducció d’aigua de la Font Major després dels desperfectes patits pel temporal de pluges

Comencen les obres en la conducció d’aigua de la Font Major després dels desperfectes patits pel temporal de pluges

| 8 febrer, 2017

Hui han començat les obres de reparació de la conducció d’aigua de la Font Major que va patir diversos desperfectes com a conseqüència dels temporals de pluges patits en els mesos de desembre i gener.

 

La regidoria de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha intervingut amb caràcter d’urgència en la reparació de la canalització de la sèquia de la Font Major, amb l’objectiu que, una vegada estiguen finalitzats els treballs, puga utilitzar-se aquesta conducció per a proveir d’aigua potable al municipi, al costat de la conducció de la Font de la Renyinyosa i el Pou d’Onàer que actualment estan garantint el subministrament, davant la inactivitat de la canonada principal del Margeve que es troba danyada també per les últimes pluges.

 

Les obres consistiran en la reparació del desplaçament del terraplè que cobria la volta de la canalització que proveeix d’aigua a la població des de la Bassa dels Peixets fins al carrer de la Font i el Poador. Els treballs es realitzaran sobre un tram de 25 metres aproximadament que discorre al costat de la carretera del Castell de Guadalest.

 

El regidor de Serveis Tècnics, Alfonso Puigcerver, ha assenyalat que “des de l’Ajuntament hem començat a treballar per a donar solucions a les importants destrosses ocasionades per les pluges en les infraestructures hídriques del municipi, i aquestes obres en concret eren de gran urgència, ja que, mentre continue inoperativa la canonada del Margeve, necessitem cercar conduccions alternatives per a garantir el subministrament d’aigua al municipi”.

 

L’alcalde visita les diferents infraestructures hídriques del municipi per a comprovar els cabals dels pous i els danys de les últimes pluges

L’alcalde visita les diferents infraestructures hídriques del municipi per a comprovar els cabals dels pous i els danys de les últimes pluges

| 12 gener, 2017

12012017_font_major

Amb l’inici del nou any, l’alcalde de Callosa d’en Sarrià, Josep Saval, ha girat visita aquest matí, al costat de responsables de la Comunitat General de Regants, a les diferents instal·lacions hídriques del municipi per a comprovar el seu funcionament, així com el nivell d’aigua que posseeixen després de les últimes pluges i els danys patits com a conseqüència de les acarones.

 

Una de les sorpreses de la visita ha sigut el nivell d’aigua que posseeix la Font Major, ja que feia anys que estava seca i no fluïa aigua per ella. No obstant açò, segons ha explicat el primer edil, “aquesta aigua, que podria proveir al Poador del casc antic, no podrà utilitzar-se, ja que les pluges de mitjan desembre han provocat en contrapartida l’enfonsament de part de la galeria de la sèquia que canalitza l’aigua al Poador”.

 

Saval ha anunciat que la reparació de la galeria s’ha inclòs en la memòria de danys per les fortes pluges que va patir la localitat al desembre, document que es remetrà al Consell perquè siguen avaluats els danys i englobats dins del seu pla d’ajudes als municipis afectats per aquest fenomen meteorològic.

 

A més dels danys en l’esmentada galeria, la memòria ha inclòs també les deterioracions patides en alguns camins rurals i ponts públics, així com les importants goteres que s’han produït en el Museu Etnològic i la Biblioteca Municipal.

 

D’altra banda, com a millores hídriques, l’alcalde ha recordat que l’Ajuntament invertirà enguany, a càrrec dels pressupostos municipals de 2017, un total de 29.666 euros per a l’adquisició d’una bomba d’elevació per a l’Estació de Sacos. Aquesta actuació l’assumirà a parts iguals l’Administració local, el Reg d’Onaer i el Reg de La Parada Major.

 

Saval ha manifestat que, “encara que Callosa d’en Sarrià posseeix un important sistema hídric del que es proveeix el poble i gran part de la comarca de la Marina Baixa, encara hi ha molt per fer i seguirem treballant per a millorar i modernitzar les nostres infraestructures, ja siga amb recursos propis o a través de subvencions supramunicipals, amb l’objectiu de continuar sent un exemple de gestió hídrica”.

El riu Algar registra fins a 50.000 litres per segon de cabal

El riu Algar registra fins a 50.000 litres per segon de cabal

| 19 desembre, 2016

gr9a0016

*Els accessos als rius Algar i Guadalets romandran tallats al trànsit

*L’Ajuntament suspèn les classes en els centres educatius i en el poliesportiu

El cabal del riu Algar ha registrat fins a 50.000 litres per segon com a conseqüència de les fortes pluges d’avui. L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià ha ordenat el tancament de tots els accessos als rius Algar i el Castell de Guadalest pel risc que pogueren aconseguir i ha demanat als ciutadans extremar les precaucions.

Quant als restaurants de la zona baixa de les fonts de l’Algar es troben tancats i les cases situades en la zona no han hagut de ser desallotjades ja que en la seua majoria són habitatges d’estiueig que es troben deshabitades a l’hivern. No obstant açò, la Policia Local ja ha donat l’avís als afectats en aquesta zona perquè extremen les precaucions.

En la localitat s’han registrat en les últimes 24 hores més de 140 litres per metre quadrat. L’Ajuntament ha decidit aquest matí suspendre les classes en els centres educatius de la localitat davant l’alerta roja decretada per les fortes pluges que estan assotant el municipi.

Així mateix, s’han suspès totes les classes de les escoles esportives que s’imparteixen en el Poliesportiu municipal, així com les classes de l’escola de música que s’imparteixen en la Casa de la Música.

Altres incidències registrades en el casc urbà han afectat al Museu Etnològic, situat en el carrer de Sellesos, que ha patit diverses goteres.