• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 21 desembre, 2016

 

Escudo_callosa_vertical

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre, pel d’Organització, Jurídic  de  les  Entitats  Locals, queda convocada  la  sessió  ordinària  del  Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 22 de desembre de 2016 , a les 19.30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- APROVACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2017, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

3.-  APROVACIÓ  DE  L’ESTRUCTURA ORGÀNICA BÀSICA DE  L’AJUNTAMENT  DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.

4.- MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF Control de la gestió dels demés òrgans de govern

6.-  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  L’ALCALDÍA ADOPTADES  DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

7.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 19 de desembre de 2016.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.