• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 23 novembre, 2016

Escudo_callosa_vertical

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 24 de novembre de 2016 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- ADHESSIÓ A L’ALIANÇA DE CIUTATS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PER A SENSIBILITZAR LA SOCIETAT VALENCIANA SOBRE ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE APROVATS PER L’ASSEMBLEA GENERAL DE NACIONS UNIDES

3.- MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA.

4.- MOCIÓ DE SUPORT AL NOU MODEL D’ENSENYAMENT PLURILINGÜE PERQUÈ L’ALUMNAT VALENCIÀ PUGA ACREDITAR CONEIXEMENS DE VALENCIÀ, CASTELLÀ I ANGLÉS.

5.- MOCIÓ PER INSTAR A LA DIPUTACIÓ D’ALACANT A USAR EL PLA OBJECTIVA COM A MODEL PER AL REPARTIMENT D’INVERSIONS ALS MUNICIPIS.

6.- MOCIÓ DE SUPORT A LA PROPOSTA SOBRE EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 3er. TRIMESTRE.

8.- DONAR COMPTE DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.

9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

11.- PRECS I PREGUNTES.

En Callosa d’en Sarrià, a 21 de novembre de 2016.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.