• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 24 octubre, 2018

 

Conforme al que dispossa l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 25 d’octubre de 2018, a les 20.00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

 

Part Resolutiva:

 

1.- APROVACIÓN ACTES ANTERIORS.

2.-EXAMEN I APROVACIÓ DEL COMTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017.

3.- ADHESIÓ A L’OTORGAMENT DE LA DISTINCIÓ DE FILL ADOPTIU DE LA PROVINCIA D’ALACANT AL CATEDRATIC EN ANTONIO GIL OLCINA.

4.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL.

 

5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER ANULAR EL CANVI DE VELOCITAT EN LA CV-70 DE 70 KM/HORA DES DE BENIDORM-LA NUCIA I MILLOR MANTENIMENT DE LA CV-715 POLOP-CALLOSA D’EN SARRIA I DE LA CV-755 CALLOSA D’EN SARRIA- CASTELL DE GUADALEST.

 

6.- ASSUMPTES D’URGENCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF.

 

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

 

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

 

8.- PRECS I PREGUNTES

 

En Callosa d’en Sarrià, a 22 d’octubre de 2018.

 

L’Alcalde,

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.