• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 22 desembre, 2017

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 28 de desembre de 2017 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- DEROGACIÓ DE LA NORMATIVA TÈCNICA D’EL.LABORACIÓ DE LA R.P.T., APROVADA PEL PLE DE DATA 24/11/2005.

3.- ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DEL TURISME VALENCIÀ.

4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL UPyD, PER A ESTUDIAR I ADJUDICAR EL NOM DE SALVADOR SOLBES BENIMELI, “DOLÇAINER”, A UN CARRER DEL POBLE.

5.- MOCIÓ RELATIVA A LA PROMULGACIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TC CONTRA EL DECRET DEL CONSELL QUE REGULA LA SANITAT UNIVERSAL.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 22 de desembre de 2017.

 

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.