• ca
  • es
Inici » Alcaldia » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 29 novembre, 2017

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 30 de novembre de 2017 , a les 19,30 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- MOCIÓ RELATIVA A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE CALLOSA D’EN SARRIÀ.

3.- MOCIO PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR RELATIVA AL REBUIG A LA IMPLANTACIÓ DE LA TAXA TURISTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

4.- REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ

5.- ADHESIO DE L’AJUNTAMENT DE CALLOSA D’EN SARRIÀ AL CONSELL COMARCAL PER LA IGUALTAT DE LA MARINA BAIXA “CCIMB”, I APROVACIO DEL SEU REGLAMENT.

6.- SOL.LICITAR L’ADSCRIPCIÓ DEL MUNICIPI DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, AL CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ “CulturArts”.

7.- RECOLZAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE MOROS I CRISTIANS PER A LA INCOACIÓ COM A BIC DEL BALL MORO I CRISTIÀ.

8.- MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

9.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA LLEI DE MOROSITAT I PERIODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL 3er. TRIMESTRE DE 2017.

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

11.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

12.- PRECS I PREGUNTES.

En Callosa d’en Sarrià, a 27 de novembre de 2017.

l’Alcalde,

Josep Saval Gregori

 

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Alcaldia, Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.