• ca
  • es
Inici » Esdeveniments » ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL PLE

| 27 setembre, 2017

 

Conforme al que dispossa l’artícle 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Basses de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló d’Actes de la Casa de Cultura Municipal, el 28 de setembre de 2017 , a les 20,00 hores, per a tractar els següents assumptes:

 

ORDRE DEL DIA

Part Resolutiva:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.

2.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 9/2017

3.- ADHESIÓ ESPECÍFICA I CEL.LEBRACIÓ DE CONTRACTE DERIVAT A L’EMPAR DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER A LES ENTITATS I ORGANISMES ADHERITS A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT. AMS 3/2017.

4.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANT EL GOVERN D’ESPANYA A ACORDAR UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC EN 2017 I A GARANTIR LES INVERSIONS NECESSÀRIES A LA COMUNITAT VALENCIANA PER PART DEL GOVERN D’ESPANYA.

5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, EXIGINT A LA DIPUTACIÓ D’ALACANT QUE ÉS COMPROMETA A ABONAR TOTES LES QUANTITATS QUE ELS 107 MUNICIPIS BENEFICIARIS DELS PLANS D’OBRES I SERVEIS 2016 I 2017 HAN HAGUT DE SATISFER PER A LA REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS SUBVENCIONADES.

6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOTMESOS A L’EMPAR DELS ARTS. 82.3 I 91.4 DEL ROF

Control de la gestió dels demés òrgans de govern

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDÍA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA, D’ACORD AMB EL QUE DISPOSA L’ART. 42 DEL ROF.

8.- PRECS I PREGUNTES.

 

En Callosa d’en Sarrià, a 22 de setembre de 2017.

 

l’Alcalde,

 

Josep Saval Gregori

Comparteix a les xarxes socials...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Category: Esdeveniments

Los comentarios están cerrados.